http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI

51

Rada Ministrów w drodze uchwały przyjęła program rozwoju turystyki do 2020 r., który zakłada podniesienie innowacyjności sektora turystyki przez wykorzystanie m.in. e-usług, a także wsparcie przedsiębiorców turystycznych.  Autorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jak podkreśla Centrum Informacyjne Rządu, turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski i dlatego wymaga dalszego rozwoju. Od kilku lat udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6 proc., z liczbą zatrudnionych szacowaną na ok. 760 tys. osób, czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Przy czym ok. 170–200 tys. zatrudnionych jest w usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem. Wpływy z przyjazdu do Polski cudzoziemców sięgają rocznie 9–10 mld euro, z czego ok. połowy pochodzi z przyjazdów turystów zagranicznych. Przyjęty przez rząd program zawiera działania ukierunkowane na przyspieszony rozwój branży turystycznej, a przede wszystkim wyznacza ramy działalności i wsparcia dla całego sektora turystyki jako części gospodarki narodowej.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.portalsamorządowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx