Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

145

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, które skierowane zostały do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Powiązane artykuły

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych jest bardzo obszerny. Bez regulacji, dotyczących zmian w przepisach obowiązujących oraz przepisów przejściowych i końcowych liczy 334 artykuły, które zajmują 168 stron tekstu. Uzasadnienie projektu zawarte zostało na stu sześciu stronach. Dochodzi do tego OSR (Ocena skutków regulacji) wraz z załącznikami. Z uwagi na objętość tych dokumentów nie jesteśmy w stanie opublikować nawet niektórych spośród nich. Jednak aby zachęcić Państwa do zapoznania się z nimi zamieszczamy poniżej systematyką projektu Pzp oraz fragment pierwszej części uzasadnienia.