http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Projekt nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

37

W ostatnim czasie podjęto wiele działań mających na celu poszerzenie ochrony podwykonawców w przypadku niewypłacalności wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane, przede wszystkim drogowe. Dotyczący tego projekt nowelizacji Pzp przygotował Urząd Zamówień Publicznych. Projekt, poza regulacjami dotyczącymi samej odpowiedzialności zamawiającego za długi wykonawcy zamówienia, wprowadza także szereg możliwości jego ingerencji w kwestie wyboru podwykonawców, zakresu ich zaangażowania w realizowane zamówienie, a także w treści zawieranych z nimi umów. Pierwsza wersja projektu została przekazana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w dniu 19 czerwca 2012 r. Od tego czasu projekt uległ znaczącym przeobrażeniom, a w rezultacie jego treść odbiega od początkowych założeń. Początkowa wersja projektu przewidywała regulację podobną jak w przypadku unormowania określonego w art. 6471 Kodeksu cywilnego, czyli wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcy za zobowiązania względem podwykonawców. Projekt przewidywał szerszą ochronę podwykonawców w stosunku do regulacji Kodeksu cywilnego, obejmując nią nie tylko podwykonawców robót budowlanych, ale także podwykonawców zamówień na dostawy i usługi.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx