PRZETARGI W BRANŻY CIEPŁOWNICZO-GAZOWEJ

31

Z analizy 1 533 wyników postępowań przetargowych w branży ciepłowniczo-gazowej, opublikowanych w I półroczu 2012 roku, wynika, że zdecydowanym liderem w rankingu przetargów jest obecnie województwo śląskie. W okresie od stycznia do czerwca br. przeprowadzono tam 335 przetargów, co stanowi blisko 22 % wszystkich rozstrzygniętych postępowań. Na kolejnych pozycjach uplasowały się województwa: mazowieckie – 270 przetargów oraz małopolskie – 140 przetargów. Najsłabiej w zestawieniu wypadają regiony: podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie. Najwięcej rozstrzygniętych przetargów ogłoszono w styczniu – aż 302 (19 %). Powyższą analizę przeprowadził Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową TAI na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED.