http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przesłanki odwołania przy zamówieniach podprogowych

49

W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych odwołanie przysługuje wykonawcy wyłącznie wobec czynności wskazanych w art. 180 ust. 2 Pzp. Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 6 KIO odrzuca odwołanie, jeżeli w postępowaniach takich dotyczy ono innych czynności, niż wymienione w art. 180 ust. 2. Zatem w przypadku postępowań podprogowych kluczową kwestią jest zweryfikowanie, czy czynność zamawiającego, którą kwestionuje wykonawca, wymieniona jest w katalogu określonym w tym przepisie.

Spośród okoliczności wymienionych w art. 180 ust. 2 Pzp nowelizacja z czerwca 2016 roku rozszerzyła katalog czynności, które mogą być kwestionowane przez wykonawców w postępowaniach podprogowych o opis przedmiotu zamówienia i czynność wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 180 ust. 2 pkt 5 i 6).

Powiązane artykuły

Zaznaczyć należy, iż dotychczasowy brak możliwości złożenie odwołania dotyczącego nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia istotnie ograniczał możliwość konkurowania wykonawców w warunkach gwarantowanych art. 7 ust.1 Pzp. Aktualnie zatem wykonawcy mają instrumenty umożliwiające w sposób skuteczny wskazywanie na wadliwe postanowienia…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx