http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przestępstwo zakłócenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji art. 305 Kodeksu karnego

68

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.  o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obszerną nowelizację Kodeksu karnego, która obejmuje swym zakresem również art. 305 § 1 – 3. Była ona od dawna postulowana.

Uzasadniając potrzebę zmiany tego przepisu podnoszono, że wymaga on modyfikacji w kierunku wzmocnienia funkcji ochronnej, zwłaszcza w sferze zamówień publicznych. Po raz pierwszy, w znowelizowanym przepisie tego artykułu odwołano się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako przedmiotu ochrony karnoprawnej.

Jednocześnie usunięto wymóg publicznego charakteru przetargu. Ustawodawca wyodrębnił też odmianę typu czynu zabronionego dotyczącego aukcji (art. 305 § 4). Wprowadzone zmiany przepisu uzasadniają zatem przyjęcie odmiennej konwencji terminologicznej oraz zróżnicowania typów czynu zabronionego z art. 305 § 1 -3 Kk. Skłania to do zastosowania nowej nazwy „przestępstwo zakłócenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ROZSZERZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO OCHRONY KARNOPRAWNEJ
  • ROZSZERZENIE ZAKRESU TEMPORALNEGO OCHRONY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  • (DE)KRYMINALIZCJA ZANIECHANIA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx