http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polityka PPP w Polsce i zagranicą

49

Partnerstwo publiczno-prywatne jest szczególną, prawnie uregulowaną formą realizacji usług publicznych z założenia długofalową i kompleksową, realizowaną przez prywatnych wykonawców i najczęściej opartą o sfinansowaną, zaprojektowaną i zbudowaną przez nich infrastrukturę publiczną.

 

ISTOTA PARNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Kluczowym aspektem PPP jest świadczenie usług, a nie budowa infrastruktury, gdyż partner prywatny może być odpowiedzialny wyłącznie za utrzymanie i / lub zarządzanie składnikami infrastruktury wytworzonymi przez stronę publiczną.  Po zakończeniu, zazwyczaj wieloletniej umowy o PPP, infrastruktura jest zwracana stronie publicznej.

PPP nie jest prywatyzacją, ani dzierżawą. Istnieją rozliczne formuły PPP, w tym oparte o różne formy wynagrodzenia partnerów prywatnych: za dostępność – płacone przez  stronę publiczną, czy też pochodzące  z pożytków przedsięwzięcia czyli uiszczane bezpośrednio przez  użytkowników danej infrastruktury.

Co do zasady projekty PPP powinny być  korzystne dla interesu publicznego, co jest potwierdzane szeregiem obowiązkowych analiz (zwanych oceną efektywności) przed rozpoczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego. Najważniejszą, niejako podsumowującą analizą jest analiza Value for Money, wskazująca czy realizacja przedsięwzięcia w formule PPP jest najkorzystniejsza (najtańsza w długim okresie, gwarantująca bardziej stabilny poziom usług, generująca korzyści makroekonomiczne w skali regionu i kraju).  Doktryna ta dotyczy nie tylko indywidualnych projektów PPP, ale wszystkich, realizowanych na danym rynku. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • POLITYKA PPP
  • POLITYKA PPP W POLSCE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx