http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PRZETARG NA OBWODNICĘ SANOKA

50

PRZETARG NA OBWODNICĘ SANOKA

 

Powiązane artykuły

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka” złożyło Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung & Co. Konsorcjum oszacowało wartość robót na blisko 140 mln zł, zadeklarowało ukończenie prac w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy i udzieliło 10-letnią gwarancję jakości. Obwodnica realizowana będzie w systemie „projektuj-buduj”. Oznacza to, że wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a następnie wybuduje trasę. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej DK28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK84. Obwodnica będzie drogą klasy GP o długości ok. 7 km. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r. Kolejnym etapem postępowania będzie przekazanie dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą. W pierwszym etapie postępowania na budowę obwodnicy Sanoka złożono 20 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugim etapie do złożenia ofert zaproszonych zostało 18 wykonawców, z których 9 złożyło oferty cenowe. Wszyscy zaoferowali zrealizowanie inwestycji w 33 miesiące i 10-letni okres gwarancji. Najniższą cenowo ofertę złożyło konsorcjum firm z Liderem MAX BÖGL Polska Sp. z o.o., a najwyższą konsorcjum firm z Liderem Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁODŹ S.A.

 

źródło: www.gddkia.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx