http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ DWORCA

38

Przetarg na wykonawcę pierwsze­go etapu prac, tj. gruntowną prze­budowę głównego dworca kolejo­wego w Bydgoszczy, ogłosiły PKP SA. Inwestycja wstępnie szacowa­na na niespełna 200 mln zł zosta­nie w większości (75 proc.) sfinan­sowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. In­westycja obejmuje gruntowną mo­dernizację: frontowy budynek sta­cji, w którym znajdują się kasy i główny hall, zostanie rozebrany do fundamentów. Na jego miejscu powstanie nowy obiekt, o ponad dwukrotnie większej powierzchni użytkowej. Oprócz przebudowy budynków zaplanowano moderni­zację przejścia podziemnego wraz z peronami i uporządkowanie przestrzeni wokół stacji, a przebu­dowany dworzec ma zostać odda­ny do użytku pod koniec 2015 ro­ku. Gruntownie zostanie odrestau­rowany i zmodernizowany tzw. dworzec wyspowy – budynek po­stawiony w XIX wieku między pe­ronami bydgoskiej stacji. Moderni­zacja obejmie także remont tuneli dworcowych, wyposażenie ich w nowoczesne windy i wymianę instalacji. Chętni do realizacji in­westycji mają czas na składanie swoich ofert do 24 lutego. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami składanymi przez przedstawicieli PKP, prace budowlane powinny ruszyć w drugim kwartale 2014 roku.

Powiązane artykuły

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx