PRZETARG NA WĘZEŁ OBWODNICY WARSZAWY

30

Węzeł „Lubelska”, łączący Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i z autostradą A2, będzie węzłem dwupoziomowym typu WA. Długość odcinka wynosi ok. 2 km. Jego budowa umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku krajową drogą nr 8 (docelowo S8), Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i planowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2. Ogłoszony przetarg jest postępowaniem dwuetapowym. W pierwszym złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sprawdzane będą pod względem formalnym.  Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie  oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Termin złożenia  wniosków mija 15 lipca 2015 r. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etap (maksymalnie 20 wykonawców) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena  ale i okres na jaki zostanie udzielona  gwarancja. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2016 – 2019.

 

źródło: www.gddkia.gov.pl

 

 

 

Powiązane artykuły