Przyczyny spadku konkurencyjności w przetargach na zamówienie publiczne

49

 

Podstawowym celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest nie tylko określenie wymagań po stronie zamawiającego, lecz również możliwość wyboru najlepszego wykonawcy. Z tego powodu wszystkie działania podejmowane zarówno w sferze prawodawczej, jak i w procesie stosowania prawa powinny uwzględniać mechanizmy wzmacniania konkurencyjności zamówień publicznych.

Dr Franciszek Łapecki