Przygotowanie postępowania – czynności wstępne

66

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne obejmuje wszystkie czynności zamawiającego, wykonywane od chwili podjęcia decyzji o potrzebie i celowości dokonania zakupu usługi, dostawy lub roboty budowlanej do momentu wszczęcia postępowania, to znaczy upublicznienie informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, najczęściej poprzez publikację ogłoszenia.

Tomasz Czajkowski

            Czynności zamawiającego, mające na celu przygotowania postępowania o zamówienie publiczne uregulowane zostały w rozdziale 2 działu II „Postępowanie o udzielenie zamówienia” Prawa zamówień publicznych. Są tam określone czynności, które zamawiający, przygotowując się do…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis