Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne cz.2

43

W pierwszej części artykułu omówione zostały czynności, które w mniejszym lub większym zakresie wykonywać powinien każdy podmiot, przewidujący i planujący udzielanie zamówień publicznych. Odnoszą się one i służą sprawnemu prowadzeniu całego procesu ich udzielania, ale praktyczne znaczenie mają przede wszystkim w przypadku każdego konkretnego zamówienia. W części drugiej publikacji przedstawiona zostanie problematyka związana z określaniem przedmiotu zamówienia,  jego wartości szacunkowej oraz wyborem trybu, w jakim zamówienie zostanie udzielone.