Dokument nieoficjalnie oficjalny

37

Nie przyszłoby mi do głowy, że w dwudziestą rocznicę polskiego systemu zamówień pojawić się może potrzeba przypominania zasad podstawowych. Nie przyszłoby tym bardziej, że od pewnego czasu daje się zauważyć rosnąca w geometrycznym niemal postępie liczba ekspertów, specjalistów, nauczycieli, wykładowców wreszcie, od których przecież można i trzeba wymagać kompetencji. Ten sam wymóg winien obowiązywać liczną grupę legislatorów, którym przypomnienie kanonów także się przyda.