http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PRZYWRACANIE ORZEKANIA KIO

37

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej. Z początkiem epidemii, starając się przede wszystkich chronić zdrowie i życie uczestników postępowań odwoławczych, ale również wsłuchując się w oczekiwania rynku, UZP zawiesił czasowo rozpatrywanie spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jednocześnie podjęte zostały działania na wypadek przedłużającego się okresu ograniczeń w swobodnym przemieszczeniu się i tym samym braku możliwości orzekania przez Izbę na dotychczasowych zasadach. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną, która dotyka części wykonawców funkcjonujących na rynku zamówień publicznych oraz na fakt, że każde zamówienie jest niezwykle ważne i może stanowić realny impuls dla gospodarki dotkniętej efektami epidemii, przygotowany został tymczasowy tryb orzekania Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania. Tego rodzaju procedowanie wymaga dokonania zmian organizacyjnych i legislacyjnych. Zmiany organizacyjne zostały już przygotowane, zmiany legislacyjne są w trakcie uzgadniania. O dalszym postępie prac Urząd będzie informować na bieżąco.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx