http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

CZĘŚCIOWE ZNOSZENIE OGRANICZEŃ

28

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2020r. pod poz. nr 658 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Zgodnie z rozporządzeniem od 20 kwietnia możliwe jest korzystania z terenów zielonych, w tym przemieszczanie się w celach rekreacyjnych m.in. po parkach i lasach. W miejscach ogólnodostępnych obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W rozporządzeniu wskazano, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy przebywania na terenie lasów. Od 20 kwietnia młodzież powyżej 13 lat nie jest zobowiązana do poruszania się pod opieka osób dorosłych. Rozporządzenie przewiduje, że nadal, do odwołania, obowiązuje czasowe ograniczenie prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów spożywanych na miejscu; związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje oraz związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. Ograniczenie dotyczy też m.in. prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Rozporządzenie podaje też zasady dotyczące liczby osób, które jednoczasowo mogą przebywać np. w placówkach handlowych, na stacjach i targowiskach, a także na poczcie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez cztery, zaś w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Jak zaznaczono, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. W mocy pozostanie zapis, że sklepy zapewniać mają jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk. Rozporządzenie weszło w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

źródło: Portal samorządowy

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx