PUBLIKACJA POLITYKI ZAKUPOWEJ PAŃSTWA

22

W Monitorze Polskim z dnia 2 lutego 2022 roku pod pozycją 125 opublikowana została uchwała Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa. Uchwała stanowi, iż dokument – Polityka zakupowa państwa – wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, to znaczy z dniem 3 lutego br.

 

Informacja własna