ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła konkurs „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”. Podmioty, które wygrały konkurs stworzyły oferty kursów i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z ubiegania się o zamówienia publiczne. Cały czas istnieje możliwość skorzystania z tych usług. – Konkurs zorganizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój był przeznaczony dla podmiotów, które mają kompetencje, wizje i zasoby do tego, by stworzyć ofertę szkoleniową dla sektora MŚP z ubiegania się o zamówienia publiczne – powiedział Mariusz Golecki, wiceminister rozwoju i technologii – warto, aby coraz więcej firm korzystała z rynku zamówień publicznych. Jednym z głównych celów Polityki zakupowej państwa jest właśnie rozwój potencjału MŚP poprzez szersze otwarcie dla nich tego rynku. Komplet informacji o konkursie znaleźć można na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

źródło: www.uzp.gov.pl