PUBLIKACJA TEKSTU JEDNOLITEGO

48

W dniu 30 października 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1481 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tekst obwieszczenia zawierający tekst jednolity rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Prawo krajowe/Akty wykonawcze/Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.” Na stronie internetowej Dziennika Ustaw rozporządzenie dostępne jest pod linkiem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1481/1.

źródło: www.uzp.gov.pl