http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZERWANIE UMOWY

69

GDDKiA wypowiedziała ze skutkiem natychmiastowym firmie Boegl a Krysl umowę na dokończenie budowy 20-kilometrowego odcinka autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Zerwanie kontraktu w części pozostałej do realizacji jest konsekwencją niewywiązywania się wykonawcy z postanowień umowy. Wykonawca nie usunął wskazanych wad i usterek mimo trwania okresu gwarancyjnego – wskazała GDDKiA. – Kontrakt dokończy nowy wykonawca, prace mają rozpocząć się na wiosnę 2015 roku. Na poczet ich realizacji GDDKiA wystąpiła z żądaniem wypłaty gwarancji bankowej zabezpieczającej rękojmię za wady – dodała. Zdaniem Dyrekcji żadna ze wskazanych do usunięcia usterek nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Trasa została oddana do ruchu w czerwcu 2012 r. W listopadzie 2013 r. wraz z wystawieniem świadectwa przejęcia powstała lista wad i usterek, które wykonawca miał usunąć. Było to niezbędne do wydania świadectwa wykonania inwestycji, co oznacza formalne zakończenie kontraktu. Konsorcjum DSS oraz Boegl a Krysl umowę na dokończenie odcinka A2, który wcześniej budował chiński Covec, podpisało 1 sierpnia 2011 r. Jej wartość wynosiła 615 mln zł netto.  W połowie marca 2012 r. Boegl a Krysl przejął od popadającego w coraz większe problemy finansowe DSS całość prac budowie A2. Natomiast samo DSS miało skupić się na dostawie kruszyw na potrzeby inwestycji.

Powiązane artykuły

 

źródło: wnp.pl portal gospodarczy

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx