http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PYTANIA PREJUDYCJALNE W TS

55

W dniu 26 września br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu rozpatrzył treść pytań prejudycjalnych skierowanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przypomnijmy, że dotyczyły one wykładni art. 45 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2004/18/WE i zmierzały do ustalenia, czy prawo UE nie sprzeciwia się przesłance wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp. Wydanie orzeczenia w tej sprawie zostało odroczone. W rozprawie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej oraz Komisji Europejskiej w tej sprawie opublikowaliśmy w kwietniowym i majowym numerze Doradcy.

Powiązane artykuły

Źródło: UZP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx