http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Siła napędowa polskiej gospodarki

106

Z Bożeną Lublińską – Kasprzak, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozmawia Martyna Anna Śpiewak

Powiązane artykuły

Jakie są słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce? W jaki sposób można wspierać jego dalszy rozwój?

MSP zasługują na miano siły napędowej polskiej gospodarki. Poziom ich rozwoju odbiega jednak od średniej UE. Wskazuje na to relatywnie niski poziom liczby pracujących, w szczególności w mikro i małych firmach, produktywność wyrażana wartością dodaną brutto, a także skalą działalności – średnie obroty czy ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Pomimo dynamicznej poprawy na przestrzeni lat nadal niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju – zwiększanie poziomu inwestycji oraz rozwój działalności innowacyjnej. Polskie firmy rozwijają się jednak szybciej niż firmy z Europy Zachodniej. Widzę trzy główne obszary, w których instytucje publiczne mogą kształtować klimat dla przedsiębiorczości i innowacyjności. Pierwszy to ogólny klimat prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowany głównie przez otoczenie regulacyjno-administracyjne. Drugi to długoterminowe inwestowanie w edukację i kompetencje sprzyjające innowacyjności i tworzące podstawy dla rozwoju opartego na B+R i innowacjach przełomowych. Trzeci to skuteczny mechanizm stymulowania przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, w tym B+R, w przedsiębiorstwach i poprzez instytucje otoczenia biznesu. PARP jako jedna z najważniejszych w Polsce instytucji stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność obecna jest od 12 lat głównie w dwóch ostatnich obszarach. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na inwestycje, B+R, projekty innowacyjne, umiędzynarodowienie działalności, rozwój e-biznesu czy ochronę własności intelektualnej. Obok działań skierowanych bezpośrednio do firm nie zapominamy o tym, jak ważne są instytucje otoczenia biznesu, w tym ośrodki innowacji, parki technologiczne, klastry i inne. Jednak barierą rozwoju innowacyjności jest nie tylko bariera finansowa. Konieczny jest wspomniany kompleksowy ekosystem dla innowacji. Dlatego PARP wdraża działania mające na celu kształtowanie kompetencji, a więc wiedzy i umiejętności, poprzez szkolenia (także on-line), doradztwo i informacje w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, jak również pomoc w znalezieniu partnerów za granicą (Enterprise Europe Network).

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx