http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Raport o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych

63

W dniu 23 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – raport z przeprowadzonych badań”. Celem konferencji było przedstawienie wyników badań zleconych przez Urząd, będących jednym z komponentów projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”. Badania te umożliwiły ocenę funkcjonowania i potencjału rynku zamówień publicznych w Polsce po nowelizacji przepisów Pzp z 2016 r. z perspektywy uczestników tego rynku. Uzyskano pogłębiony obraz funkcjonowania rynku zamówień publicznych, procesów tam zachodzących, barier i nieprawidłowości, wpływu zmian przepisów na procedurę udzielania zamówień oraz potrzeb i oczekiwań uczestników rynku. Przeprowadzone badania i analizy objęły również obszar zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce, dając obraz ich stanu w obecnej sytuacji. Efektem przeprowadzonych badań są dwa raporty, które zostały zaprezentowane podczas konferencji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele zamawiających, zainteresowani pogłębianiem wiedzy i świadomości w zakresie procesów zachodzących na rynku zamówień publicznych. Pierwszą część konferencji poświęcono wynikom badania w zakresie funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Drugą część konferencji poświęcono prezentacji raportu z badań stanu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Uczestnikom spotkania zaprezentowano wyniki badań w tym zakresie, prezentując ocenę stanu stosowania instrumentów społecznych w zamówieniach publicznych oraz dobre przykłady z praktyki udzielania społecznych zamówień.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx