http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RAPORT UOKiK KRYTYKUJE „USTAWĘ ŚMIECIOWĄ”

35

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta opublikował raport „Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”, z którego wynika, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może zaszkodzić konkurencji na rynku odbioru odpadów. Urząd uważa, że nowelizacja przepisów wpłynie na powstanie lokalnych monopoli. „Ustawa śmieciowa” weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, w zasadniczy sposób zmieniając system gospodarowania odpadami w Polsce. Do tej pory o wyborze przedsiębiorcy odbierającego śmieci decydowali właściciele nieruchomości. Po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy wybór takiej spółki należy wyłącznie do gminy, która firmę świadczącą usługi na całym jej terenie wyłoni w przetargu. Na wprowadzenie nowych rozwiązań władze lokalne mają czas do połowy 2013 roku. UOKiK zbadał sytuację w ponad 1000 gmin – we wszystkich 903 miejskich oraz miejsko-wiejskich, a także w ok. 10 proc. wiejskich. Ponadto oparto się na ankietach przeprowadzonych wśród blisko 300 przedsiębiorców. Według UOKiK rynek odpadów komunalnych spełniał do tej pory techniczne i ekonomiczne warunki rynku konkurencyjnego, w ponad 85 proc. przebadanych gmin działały co najmniej dwa podmioty, a przeciętnie w jednej jednostce terytorialnej konkurowało ze sobą ponad czterech przedsiębiorców. Dawało to konsumentom możliwość negocjacji kontraktów, wywierania presji na przedsiębiorców oraz płacenia niższych stawek. Tymczasem negatywnym skutkiem obowiązywania ustawy będzie wyeliminowanie z rynku wielu działających obecnie podmiotów.

Powiązane artykuły

Źródło: www.uokik.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx