http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rola projektowania w procesie inwestycyjnym

45

Niewłaściwe zrozumienie roli projektowania powoduje, że już na wstępie popełnia się wiele błędów, których naprawa na późniejszym etapie wdrażania projektu może być wielokrotnie droższa. Zdaniem organizacji zrzeszającej biura projektowe – Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich to właśnie nieprecyzyjne, mylne lub nieprawdziwe dane wyjściowe do projektowania są najczęstszą przyczyną problemów, w tym najpoważniejszych, jak opóźnienia w realizacji inwestycji czy niedoszacowanie faktycznych kosztów robót. Bez przesady można powiedzieć, że dotyczy to znakomitej większości postępowań na projektowanie przeprowadzonych na przestrzeniu ostatnich pięciu lat. Tych błędów nie ustrzegł się także największy zamawiający usługi projektowe w kraju, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). To właśnie brak naszytego przygotowania prac studialnych i projektowych jest główną przyczyną niepowodzenia programu budowy dróg w Polsce. Etap wykonania prac studialnych i etap projektowania nie mogą być źródłem oszczędności na inwestycji. Ich udział w ogólnej kwocie projektu nie powinien przekroczyć 5% wartości całości inwestycji. W Polsce na skutek stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium wyboru projektanta wartość ta spadła do 3, a nawet do 2%. Niestety, wraz ze spadkiem ceny  pogorszyła się też jakość przygotowywanych projektów.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx