http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Regulamin zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych

224

Obowiązek stosowania przepisów Pzp wyłączony jest w odniesieniu do zamówień „podprogowych”, czyli zamówień publicznych, których wartość lokuje się poniżej określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych kwot, powszechnie nazywanych „progami”. Nie oznacza to jednak, iż nie podlegają one żadnym rygorom, a zamawiający może realizować je wedle własnego uznania.

 

Zamówienia podprogowe

Problematykę progów unijnych, a przede wszystkim zasady określania ich wysokości reguluje art. 3 Prawa zamówień publicznych. Tzw. próg „krajowy” wyznacza grupę przepisów stosowanych dla zamówień krajowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne o którym mowa w art. 3 i jednocześnie równa lub przekraczająca kwotę 130 000 zł.

Poniżej kwoty 130 000 zł obowiązek stosowania Pzp nie istnieje (art. 2 ust. 1 Pzp) i potocznie mówi się o nich jako o „zamówieniach podprogowych”. Do niedawna w stosunku do tej grupy zamówień używało się również nomenklatury „zamówienia bagatelne” dopóki ustawodawca nie wprowadził do przepisów Pzp nowego rodzaju zamówień, tzw. zamówień bagatelnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 Pzp. W tym zakresie jednak nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchyla ust. 2 w art. 2 Pzp odstępując tym samym od tworzenia grupy zamówień bagatelnych.(…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zamówienia wyłączone spod stosowania PZP
  • Regulamin zamówień wyłączonych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx