REKORDOWA LICZBA ODWOŁAŃ

6

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował, że od początku bieżącego roku Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła 3500 odwołań. Wskazał, iż rok 2021 to niełatwy czas dla Krajowej Izby Odwoławczej. Rekordowy wpływ odwołań w połączeniu z wyzwaniami pandemicznymi i presją związaną ze sprawnym rozstrzyganiem spraw  spowodowały, że członkowie KIO stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. „Dane na ten moment wskazują, że Izba zdała ten test i cały czas jest liderem wśród organów orzekających w Polsce. Dzięki wzmożonej aktywności orzeczniczej, a także dzięki usprawnieniom organizacyjnym, udało się Izbie osiągnąć te znakomite wyniki” – podkreślił. Mając to wszystko na uwadze Prezes podziękował Członkom i Kierownictwu Izby za „zaangażowanie i determinację, jakie wkładają w wypełnianie swoich obowiązków” oraz pogratulował „imponujących wyników Izby”.

 

źródło: www.uzp.gov.pl