http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rozbieżności interpretacyjne i stanowisko Sądu Najwyższego

89

Kwestia skuteczności środków ochrony prawnej w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych budzi wśród wykonawców kontrowersje od czasu, gdy czynności, od których możliwe jest wniesienie odwołania, zostały określone w formie enumeratywnego katalogu.

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z czerwca 2016 roku „krótka lista” czynności zamawiającego (wybór trzech trybów niekonkurencyjnych, opis warunków, wykluczenie odwołującego i odrzucenie jego oferty) powiększyła się o dwie dodatkowe pozycje, tj. czynność opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zakres przedmiotowy ostatniej z czynności, wskazanych w art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp, od której przysługuje wniesienie odwołania, stał się przedmiotem rozważań doktryny, ale także dość konsekwentnej (i skutecznej) krucjaty Prezes UZP. Polegała ona na skarżeniu postanowień Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie odrzucenia odwołań wnoszonych w oparciu o przywołany wyżej przepis, a dotyczących zaniechania odrzucenia ofert innych, niż odwołujący wykonawców albo zaniechania wykluczenia tych wykonawców.

Powiązane artykuły

W efekcie wnoszonych skarg sądy okręgowe wydały kilkanaście wyroków, z których gross uwzględniało punkt widzenia Prezes UZP. W dniu 17 listopada 2017r. w wyniku przedstawienia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, została wydana Uchwała (sygn. III CZP 58/17), potwierdzająca linię orzeczniczą…

Łukasz Kozielewski

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx