Rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

30

W dniu 16 sierpnia 2013 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, opracowany w Urzędzie Zamówień Publicznych. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się dnia 9 września na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki, skierowany został do Podkomisji Nadzwyczajnej, powołanej dla rozpatrzenia złożonych wcześniej projektów nowelizacji Pzp.

Publikujemy pełny tekst tego projektu.