http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Skuteczne powoływanie się na doświadczenie i potencjał osobowy podmiotów trzecich w kontekście realności udostępnienia zasobów

88

Skuteczność powoływania się na doświadczenie i potencjał osobowy podmiotu trzeciego zależy od realności udostępnienia zasobów tego podmiotu.

Justyna Olszewska-Stompel

Realność udostępnienia zasobów

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS) kwestię realności udostępniania zasobów przez podmiot trzeci podnosi się od dawna.

W sprawie C-176/98 Holst Italia SpA przeciwko Comune di Cagliari Trybunał orzekł, że „weryfikacja (…) ma w szczególności na celu umożliwienie podmiotowi zamawiającemu upewnienie się, że zwycięski oferent będzie naprawdę…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx