http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zapisy obowiązkowe

163

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kumuluje w sobie wszystkie najważniejsze wiadomości, dotyczące postępowania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest najważniejszym dokumentem, tworzonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera między innymi opis przedmiotu zamówienia, dane zamawiającego, opisy procedur zadania pytań, składania ofert, stosowania środków odwoławczych. Jednym słowem, wszystko co najważniejsze.

Zawsze, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawidłowo przygotowana SIWZ pozwala na wyjaśnienie potencjalnych kwestii spornych. W przypadkach procedur odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą jest głównym dowodem, analizowanym w toku postępowania odwoławczego.

Na podstawie informacji zawartych w SIWZ wykonawcy mają przygotować swoje oferty, dlatego jej prawidłowe opracowanie ma kardynalne znaczenie dla prawidłowości postępowania. Rzetelnemu przygotowaniu Specyfikacji należy poświęcić tyle czasu, ile trzeba. Powinien to być dokument stale rozwijany i udoskonalany. Jego prawidłowe i staranne opracowanie świadczy o zamawiającym. Raz przygotowana i odpowiednio aktualizowana Specyfikacja pozwoli świadomie i prawidłowo realizować procedury udzielania zamówień publicznych.

Kwestie zawartości specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa art. 36 Prawa zamówień publicznych. Wskazuje on elementy konieczne, które muszą znaleźć się w każdej SIWZ oraz elementy nieobowiązkowe, które z uwagi na specyfikę zamówienia można czasami pominąć. Przepis ten oraz kilka następnych określają zasady sporządzania specyfikacji oraz zadawania pytań do jej treści, udzielania wyjaśnień oraz modyfikacji jej zapisów.

 

Oznaczenie zamawiającego

i wskazanie trybu postępowania

 

Specyfikację otwierać powinien zapis wskazujący, kto jest zamawiającym (art. 36 ust. 1 pkt 1). Wymagane jest podanie pełnej nazwy zamawiającego, danych rejestrowych i adresowych podmiotu, danych koniecznych do wymiany korespondencji elektronicznej, numerów telefonów, faksów. Kompletne i prawidłowe dane adresowe są niezbędne do dalszej korespondencji między stronami postępowania.

Kolejnym ważnym elementem SIWZ jest wskazanie trybu udzielanego zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 2). Wiele przepisów ustawy ma zastosowanie związane ze specyfiką wybranego trybu udzielania zamówienia i w razie wątpliwości wykonawcy mogą zweryfikować zapisy SIWZ poprzez sprawdzenie…

 

Autor: Marcin Meducki

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx