http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowy komentarz do Prawa zamówień publicznych

376

Na rynek księgarski trafił ostatnio nowy komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowany pod redakcją Marzeny Jaworskiej i wydany przez C.H.Beck w serii Komentarze Kompaktowe. Autorkami, obok redaktor wydania, są Dorota Grześkowiak-Stojek, Julią Janicką i Agnieszką Matusiak. Jest to drukowana, zaktualizowana wersja Komentarza online, który od lutego 2017 r. dostępny był w Systemie Informacji Prawnej LEGALIS.

W trudnej i odpowiedzialnej pracy „przy zamówieniach publicznych” możliwość poznania poglądów innych specjalistów pozwala nam zweryfikować prawidłowość własnego toku myślowego i słuszności wyciąganych wniosków. Każdy z nas szuka odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas realizacji codziennych zadań. Oczywiście najłatwiej jest wykonać telefon do przyjaciela, zadać mu pytanie i oczekiwać na zwięzłą i precyzyjną odpowiedź. Jeżeli jednak nie posiadamy przyjaciela – wysokiej klasy specjalisty w dziedzinie zamówień publicznych, warto jest zaprzyjaźnić się z komentarzem do obowiązującej w tym zakresie ustawy.

Komentarz zespołu autorów: r. pr. Marzena Jaworska, r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka oraz r. pr. Agnieszka Matusiak, opracowany został w oparciu o tekst jednolity z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Jest to najaktualniejszy obecnie komentarz do Pzp,  bowiem uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2018 r. Uwzględnia również zmiany wynikające z:

<          ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018), która m.in. zwiększyła próg procentowy w zakresie możliwych do udzielenia zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki z 25% do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy;

<          ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, która jednoznaczne sprecyzowała zakres stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w związku z zamówieniem publicznym, którego przedmiotem są roboty budowlane, realizowanym przy pomocy podwykonawców;

<          ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), której celem jest implementacja dyrektyw: Nr 2014/24/UE oraz Nr 2014/25/UE. Nowelizacja ta ma na celu m.in. uproszczenie i uelastycznienie procedur udzielania zamówień publicznych oraz zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom – wejście w życie 1.1.2017 r., 14.1.2017 r. oraz 14.7.2018 r.

Ponadto odnosi się do zmian wynikających z projektowanych aktów prawnych…

 

Autor: Piotr Zatyka

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx