http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SPRAWOZDANIA ROCZNE NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA

484

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zakończyło się wdrażanie komponentu Sprawozdań Rocznych w ramach modułu Monitorowania i Analiz na Platformie e-Zamówienia. Umożliwi on przygotowanie, złożenie jak i przekazywanie sprawozdania za 2021 rok jak i korekt rocznego sprawozdania składanego Prezesowi UZP. Oznacza to, że sprawozdanie z udzielonych zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. należy składać bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia. Jednocześnie moduł ten na tym etapie umożliwi również zamawiającemu generowanie raportu ze złożonego sprawozdania rocznego za dany rok.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx