Środowisko prawnicze o środkach ochrony prawnej

58

 

W dniu 12 września br. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się spotkanie adwokatów oraz radców prawnych z Prezes Urzędu oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, poświęcone systemowi środków ochrony prawnej. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, czy obecnie obowiązujące rozwiązania prawne są wystarczające, a także w jakim zakresie potrzebne są ewentualne zmiany.

Powiązane artykuły

Poniżej przedstawiamy stanowisko uczestników spotkania w odniesieniu do…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis