Sytuacja finansowa i ekonomiczna wykonawcy

333

Nie ulega wątpliwości, że zamawiający ma prawo ograniczyć udział w postępowaniu tylko do tych wykonawców, którzy dają gwarancję należytego wykonania zamówienia. W tym celu, poza badaniem podstaw wykluczenia, może samodzielnie określić warunki, których spełnienie będzie pozwalało wykonawcy na udział w postępowaniu. Muszą być one jednak proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i niezbędne do oceny jego zdolności do należytego wykonania zamówienia (art. 112 ust. 1 Pzp).

 

Zasady ogólne określania minimalnego poziomu zdolności finansowej lub ekonomicznej

 

Jednym z aspektów zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia jest jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

 

Zamawiający nie ma obowiązku określania warunku dotyczącego tych elementów potencjału wykonawcy. Jednak jeżeli uzna, iż na potrzeby danego zamówienia, dla jego należytego wykonania, niezbędne jest posiadanie przez wykonawcę określonej zdolności finansowej lub ekonomicznej, to zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 3 może wymagać od wykonawców zainteresowanych uzyskaniem danego zamówienia, wykazania się odpowiednim, minimalnym jej poziomem.

 

Zasady określania warunku dotyczącego zdolności finansowej oraz ekonomicznej, w sposób bardziej szczegółowy od wymagań ogólnych, wynikających z art. 112 ust. 1, reguluje art. 115.

 

Ustawodawca nie określa wprost, co należy rozumieć pod pojęciem zdolności ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, jednakże w ust. 1 tego przepisu wymienia przykładowe elementy, które mogą być badane przez zamawiających w ramach oceny potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Wymóg posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej
  • Minimalny poziom zdolności finansowej
  • Środki finansowe
  • Zdolność kredytowa zamiast środków finansowych czy alternatywnie?

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.