http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Szkolenie dotyczące zielonych zamówień

105

Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 4 września 2018 r. jednodniowe szkolenie z zakresu zielonych zamówień publicznych. Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty środowiskowe w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kwalifikacji podmiotowej wykonawców oraz prezentację praktycznych przykładów uwzględniania kwestii środowiskowych w zamówieniach publicznych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR PLAZA w Warszawie (Al. Jerozolimskie 123A) i jest zaplanowane dla 40 uczestników. Szkolenie jest bezpłatne, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych i realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP pod numerami telefonu: 22 458-78-24 lub 22 458 77 52.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx