http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tajemnica przedsiębiorstwa. Nadużycia wykonawców i (nie)skuteczność ochrony

78

Jawność postępowania jest naczelną zasadą, na której opiera się całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi o tym art. 18 ust. 1. Zasada jawności nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Ograniczenie przez zamawiającego dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadkach, określonych w ustawie.

 

Wprowadzenie

Podstawowe ograniczenie dostępu wykonawców do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia zostało przewidziane w art. 18 ust. 3, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może jednak zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Dotyczą one nazwy albo imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawcy oraz ceny lub kosztu zawartych w ofercie. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zakres zastrzeżenia
  • Skuteczność zastrzeżenia informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa
  • Nadużycia wykonawców
  • Obowiązki zamawiającego

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx