http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tajemnica przedsiębiorstwa – przegląd orzecznictwa za lata 2012-2015

56

W rozumieniu potocznym „tajemnica” oznacza pewien sekret, charakteryzujący się tajnością i tym, że nie powinien być rozgłaszany, nie powinien wyjść na jaw[1]. W znaczeniu prawnym, tajemnicą jest to wszystko, co ustawodawca czyni ex lege poufnym (np. tajemnica państwowa, tajemnica danych osobowych) lub przedsiębiorca – możliwość objęcia poufnością określonych informacji. Klasycznym przykładem takiego rozwiązania jest instytucja tajemnicy przedsiębiorstwa, uregulowana w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[2].

Powiązane artykuły

 [1]J. Warylewski, Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność za jej naruszenie (ujawnienie), „Palestra”, nr 5-6/2015, s. 7.

[2]Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx