Ubezpieczenie od żywiołów

39

Najbardziej popularnym ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń jest ubezpieczenie od żywiołów i innych zdarzeń losowych. Jest to też najważniejsze ubezpieczenie, jakim obejmujemy nasze mienie, gdyż konsekwencje szkód wyrządzonych przez zdarzenia takie jak pożar, powódź czy huragan mogą być bardzo rozległe i niezwykle dotkliwe, sięgające nawet utraty całego mienia. Zjawiska pogodowe, jakie mogliśmy zaobserwować w ostatnich tygodniach, spowodowały duże straty w wielu regionach kraju. Rozświetlające niebo błyskawice powodujące pożary i przepięcia, strumienie wody deszczowej zamieniające ulice w rwące rzeki, huraganowe wiatry i trąby powietrzne zrywające dachy, bryłki gradu wielkością zbliżone do kurzych jaj niszczące budynki, samochody i uprawy skłaniają natychmiast do refleksji nad niuansami ubezpieczenia od żywiołów i innych zdarzeń losowych. Zwłaszcza, że w przypadku takich wręcz katastroficznych zdarzeń człowiek jest niestety trochę bezradny. Można i należy zadbać o właściwą konstrukcję i stan techniczny budynku, zabezpieczenia odgromowe, instalacje przeciwpożarowe itd. Często okazuje się jednak, że mimo wszystko nawet najlepsze zabezpieczenia nie uchronią nas od zniszczeń w wyniku zdarzeń losowych. Wtedy pozostaje tylko dobrze zawarta umowa ubezpieczenia, mogąca zniwelować negatywne konsekwencje szkody.