http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UCHWAŁY W SPRAWIE WPF

120

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) powinna być podjęta wcześniej niż uchwała budżetowa – wyjaśnia RIO w Gdańsku. W wyjaśnieniach udzielonych jednej z pomorskich gmin RIO przypomniała, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinna być podjęta wcześniej, niż uchwała budżetowa. Jak zaznaczyła Izba, świadczą o tym m.in. treść normatywna ww. art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, gdzie ustawodawca użył sformułowania – „nie później niż uchwałę budżetową”. „Oznacza to, że w pierwszej kolejności organ stanowiący winien podjąć uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a w dalszej kolejności uchwałę budżetową” – zaznaczyła RIO. Jednocześnie Izba zauważyła, że uchwała w sprawie WPF (obejmująca m.in. poszczególne przedsięwzięcia) ma charakter pierwotny w stosunku do uchwały budżetowej, w tym znaczeniu, że ta druga uchwała winna posiadać treść zbieżną z uchwałą pierwotną, co nie wyklucza również zmian treści obu tych uchwał na jednej sesji budżetowej w określonym zakresie przedmiotowym. W konsekwencji, zdaniem RIO, nie ma przeszkód prawnych, aby obie wspomniane uchwały były procedowane w trakcie jednej sesji budżetowej.

Powiązane artykuły

źródło: samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx