Udział projektanta w postępowaniu na roboty budowlane w formule „projektuj i buduj”

100

Zamawiający publiczny może zainicjować odpowiedni tryb postępowania, obejmujący wyłącznie prace projektowe i usługi z nimi związane oraz odrębną procedurę na roboty budowlane. Zamawiający uprawniony jest także, na podstawie art. 2 pkt 8 Pzp, do ogłoszenia postępowania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.