przeglądanie Kategoria

09. Wrzesień

Rażąco niska cena

Sierpniowa nowelizacja, obok wielu innych, istotnych zmian, wprowadza zmiany dotyczące występowania rażąco niskiej ceny. Ich…

Zmiany dotyczące oceny ofert

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, dokonana ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sposób istotny zmienia zasady oceny ofert.…

Rewolucja czy kosmetyka?

Pozwoliłem sobie w tytule postawić przekorne pytanie, ponieważ jeszcze nie opadł pył po licznych spotkaniach w trakcie prac…

Zmiany bardzo ważne

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt nowelizacji powstał z…

Zmiana art. 165 ust. 4

W dniu 13 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki…