http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Udzielanie tzw. zamówień in house na gruncie nowej dyrektywy klasycznej (art.12 ust.1).

122

 

Z dniem 28 marca 2014 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych[1] (dalej jako nowa dyrektywa klasyczna), na mocy której uchylona została Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.[2]

Powiązane artykuły

 

W nowej dyrektywie klasycznej uregulowano problematykę udzielania zamówień wewnętrznych (z ang. in house), a więc umówzawieranych, pomiędzy podmiotami sektora publicznego, w wyniku udzielenia zamówienia jednostce kontrolowanej przez instytucję zamawiającą, sprawująca nad nią kontrolę.[1]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, Dz. U. L 94 z 28.3.2014,

[2]Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,Dz. U. L 134 z 30.4.2004,

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx