Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne – zagadnienia wybrane cz.2

86

Kontynuując rozważania, poświęcone specyfice zamówień na systemy informatyczne, podejmę próbę zilustrowania zagadnień związanych z  prezentacją próbki systemu informatycznego, w szczególności dotyczących jej kwalifikacji, zakresu, a także możliwości zastrzeżenia jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Problematyka ta budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród wykonawców, jak i zamawiających.