Sejm przyjął budżet

39

Sejm uchwalił budżet na rok 2015. Deficyt budżetowy ma być niewiększy niż 46 mld 80 mln zł.Dochody zaplanowano na 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki na 343 mld 332 mln 925 tys. zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 236 posłów, 205 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki PiS dotyczące m.in. pożyczek dla samorządów, które popadły w tarapaty finansowe, czy dodatkowych pieniędzy na poprawę warunków przeprowadzenia wyborów. Poparcia posłów nie uzyskała poprawka PiS do tekstowej części projektu ustawy budżetowej na 2015 r. zwiększająca o 100 mln zł (do 400 mln zł) środki, które minister finansów może w przyszłym roku pożyczyć jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego.

Powiązane artykuły

 

źródło: pap