http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Umowa koncesji w systemie zamówień publicznych

141

Część pierwsza

 

System zamówień publicznych to nie tylko transakcje przeprowadzane według Prawa zamówień publicznych. Zaspokajanie potrzeb publicznych możliwe jest również w formule szeroko rozumianego partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym z wykorzystaniem ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Warto zatem, choćby w zarysie, zapoznać się z regulacjami europejskimi dotyczącymi koncesji oraz zidentyfikować umiejscowienie krajowych przepisów koncesyjnych w całym systemie i ich relację do Pzp oraz PPP.

W tej części artykułu omówiona zostanie problematyka stosowania poszczególnych ustaw dla potrzeb realizacji zadań publicznych, a w kolejnej scharakteryzowana zostanie aktualna ustawa koncesyjna, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących umowę koncesji.

 

KONCESJA – RYS HISTORYCZNY

Na gruncie europejskim koncesja była początkowo powiązana z zasadami prawa traktatowego regulującymi problematykę zamówień publicznych. Koncesja budowlana, jako szczególny rodzaj zamówienia publicznego, została unormowana dopiero w dyrektywie Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. W analogiczny sposób została uregulowana również w rodzimym Prawie zamówień publicznych – w ustawie z 2004 r.

Regulacje te miały jednak charakter ograniczony. Pewnym uzupełnieniem obowiązujących na tamtą chwilę przepisów miała być ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, która okazała się jednak rozwiązaniem całkowicie nietrafionym i w praktyce nie spotkała się praktycznie z żadnym zainteresowaniem. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • DYREKTYWA KONCESYJNA
  • NOWA USTAWA KONCESYJNA
  • USTAWA KONCESYJNA A PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • USTAWA KONCESYJNA A USTAWA PPP

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx