http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wybrane zagadnienia praktyczne koncesji na roboty budowlane

74

Problematyka postępowań koncesyjnych, od dłuższego już czasu jest modna i niejednokrotnie stanowi przedmiot rozważań na różnych forach. Niestety, pomimo kolejnej zmiany przepisów, regulacje ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi są niemal niewykorzystywane.

 

Uwagi wstępne

Uruchamianych corocznie procedur koncesyjnych jest mało, a zawartych kontraktów jeszcze mniej. Taki stan spraw wymaga chwili refleksji nad tą problematyką, co może pomóc w przybliżeniu podstawowych mechanizmów instytucji koncesji, jej usytuowania w systemie prawnym oraz uwarunkowań kluczowych założeń praktycznych.

W okresie ostatnich kilkunastu lat przepisy dotyczące koncesji były ujęte zasadniczo w trzech regulacjach prawnych. Początków jej funkcjonowania w powojennej historii Polski należy poszukiwać w ustawie Prawo zamówień publicznych z 2004 r., gdzie podjęto tę materię zaledwie w kilku przepisach. Warto zwrócić uwagę, że zakres definicyjny koncesji był wówczas niemal identyczny jak obecnie, choć nie przewidywał rodzajowo koncesji na usługi.

Kolejnym aktem prawnym była ustawa z 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usług. Regulacja ta nieco szerzej ujmowała zagadnienia merytoryczne, będąc wyrazem wdrożenia dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z marca 2004 r. Wskazana ustawa obejmowała pierwotnie 38 artykułów, określała podstawowe zasady, tryb zawierania umów i środki ochrony prawnej.

Nie był to akt prawny zbytnio rozbudowany, czy też bardzo kazuistyczny. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Koncesja a koncesja
  • Charakter prawny umów koncesyjnych
  • Odpowiedzialność zamawiającego a elektronizacja postępowania
  • Jak rozróżnić zamówienie koncesyjne?
  • Treść umowy
  • Czym jest profesjonalizacja w zamówieniach koncesyjnych?

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx