przeglądanie Kategoria

07. Lipiec

TEKST JEDNOLITY KODEKSU PRACY

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2022 r. pod poz. 1510 opublikowano jednolity tekst Kodeksu pracy. Ujednolicone przepisy…

NOWA STRONA INTERNETOWA UZP

W dniu 1 lipca 2022 r. wystartowała nowa strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych. Dostępna jest pod adresem …