Umowa ramowa, czyli „umowa o umawianie się”

55

Umowa ramowa jest trafnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadkach braku możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, w których zamawiający nie ma obiektywnie możliwości z góry przewidzenia zakresu zamówienia.