Umowy o zamówienia publiczne

24

Część trzecia

 

Trzecia część artykułu o umowach w systemie zamówień publicznych przybliży kwestie związane między innymi z możliwościami zmian umów zawartych z wykonawcami zamówień publicznych, nieważnością umów oraz zasadami odstąpienia od zawartej umowy.

 

Marcin Meducki

 

W artykule:

Sposób dokumentowania zatrudnienia

Elementy społeczne w umowach

Dopuszczalność zmiany umowy

Rozwiązanie i unieważnienie umowy

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.